Hội chứng ống cổ tay

Ống cổ tay là một khoang rỗng được tạo thành [...]