Bác sĩ vật lý trị liệu

Nghề bác sĩ hiện này được coi là ngành nghề [...]