Điều kiện mở phòng vật lý trị liệu

Điều kiện mở phòng vật lý trị liệu cần những gì?

Tham khảo thêm:

Thiết bị phòng tập vật lý trị liệu có máy gì?

Phương pháp điều trị vật lý trị liệu

Phòng khám vật lý trị liệu phục hồi chức năng là phòng khám chuyên khoa nên theo thông tư số 46/2013/TT-BYT về QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ SỞ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Có quy định tại mục 3 yêu cầu Phòng khám PHCN tối thiểu phải có 01 bác sỹ chuyên khoa PHCN và 01 Điều dưỡng hoặc 01 kỹ thuật viên PHCN.

DỊCH VỤ TƯ VẤN TRANG THIẾT BỊ CHO PHÒNG KHÁM
CHUYÊN KHOA
VẬT LÝ TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
==>> LIÊN HỆ:
0985.789.258

Các máy vật lý trị liệu

Như vậy, quy trình để thành lập phòng khám chuyên khoa Vật Lý Trị Liệu Phục hồi chức năng như sau:

Bước 1: Đăng ký kinh doanh

Bước 2: Đăng ký hoạt động

Bước 3: Sở y tế thẩm định

Bước 4: Sở y tế cấp giấy phép hoạt động

Cụ thể Điều kiện mở phòng vật lý trị liệu như sau:

Bước 1: Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương

Bước 2: Đăng kí hoạt động phòng khám chuyên khoa VLTL PHCN tại Sở Y Tế địa phương

1. Hồ sơ cần
– Bản sao CCHN bs PHCN > 54 tháng
– Giấy thôi việc của bs trong vòng 2 năm hoặc quyết định nghỉ hưu (nếu có)
– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh
– Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
– Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. Sở y tế địa phương.

3. Đóng lệ phí hồ sơ và thẩm định khoảng 6 triệu

Bước 3: Sở Y Tế thẩm định và cấp giấy phép hoạt động

Các thiết bị cần cho phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khỏe

Thông tư số 46/2013/TT-BYT về QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ SỞ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ( Điều kiện mở phòng vật lý trị liệu phục hồi chức năng )

MỤC 3. PHÒNG KHÁM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Điều 13. Chức năng, vị trí pháp lý của phòng khám Phục hồi chức năng

1. Phòng khám PHCN có chức năng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa PHCN cho người bệnh và người dân có nhu cầu.

2. Phòng khám PHCN là phòng khám chuyên khoa độc lập, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Điều 14. Nhiệm vụ của phòng khám Phục hồi chức năng

1. Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa PHCN theo các hình thức nội trú, ngoại trú và PHCN  ban ngày.

2. Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp.

3. Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật, bệnh tật.

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 15. Cơ cấu tổ chức và nhân lực của phòng khám Phục hồi chức năng

1. Phòng khám PHCN tối thiểu phải có 01 bác sỹ chuyên khoa PHCN và 01 Điều dưỡng hoặc 01 kỹ thuật viên PHCN.

2. Ngoài quyết định tại Khoản 1 Điều này, phòng khám PHCN có thể có các chức danh chuyên môn khác quyết định tại Điều 4 Thông tư này phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn.

3. Cơ cấu tổ chức của phòng khám PHCN tối thiểu phải có bộ phận chức năng sau đây:

a) Khám bệnh;

b) Vật lý trị liệu.

4. Tùy theo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và phạm vi hoạt động chuyên môn, phòng khám PHCN có thể có thêm các bộ phận chuyên môn phù hợp khác.

Điều kiện mở phòng vật lý trị liệu phục hồi chức năng

Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT về CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Điều kiện mở phòng vật lý trị liệu phục hồi chức năng)

Điều 25. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa

1. Cơ sở vật chất:

a) Xây dựng và thiết kế:

– Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;

– Xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh;

b) Phòng khám chuyên khoa phải có buồng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10m2 và nơi đón tiếp người bệnh, trừ phòng tư vấn khám bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế. Riêng đối với phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ phải có thêm buồng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 12 m2; phòng khám phục hồi chức năng phải có thêm buồng phục hồi chức năng có diện tích ít nhất là 10 m2;

c) Ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng khám phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

– Có buồng vận động trị liệu có diện tích ít nhất là 40m2 nếu thực hiện vận động trị liệu;

d) Bảo đảm xử lý rác thải y tế theo quy định của pháp luật; bảo đảm vô trùng đối với buồng thực hiện thủ thuật, buồng cắm Implant, buồng kế hoạch hóa gia đình;

đ) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

2. Thiết bị y tế:

a) Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký;

b) Có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

c) Phòng tư vấn khám bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế không phải có thiết bị, dụng cụ y tế quy định tại Điểm a và b Khoản 2 Điều này nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với hoạt động tư vấn đã đăng ký.

3. Nhân sự:

a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên khoa đó;

b) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám chuyên khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó;

4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng:

– Phục hồi chức năng các hội chứng liệt thần kinh trung ương và ngoại biên; các bệnh mạn tính hoặc sau khi phẫu thuật;

– Các kỹ thuật chuyên môn khác do Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt trên cơ sở năng lực thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất của phòng khám.

5. Các thiết bị cần cho phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khỏe

a) MÁY ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU ( Bấm để xem danh sách máy ngay !)

b) MÁY SIÊU ÂM TRỊ LIỆU ( Bấm để xem danh sách máy ngay !)

c) MÁY KÉO CỘT SỐNG ( Bấm để xem danh sách máy ngay !)

d) MÁY SÓNG NGẮN ( Bấm để xem danh sách máy ngay !)

e) MÁY SÓNG XUNG KÍCH ( Bấm để xem danh sách máy ngay !)

f) MÁY NÉN ÉP ÁP LỰC HƠI ( Bấm để xem danh sách máy ngay !)

Tham khảo thêm các chuyên khoa khác tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-41-2011-TT-BYT-huong-dan-cap-chung-chi-hanh-nghe-nguoi-hanh-nghe-131877.aspx

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tận tình nhất!!